Nguồn máy tính Nguồn Cooler Master Elite V3 230V PC700 700w

Nguồn máy tính Nguồn Cooler Master Elite V3 230V PC700 700w

  • Fan 12cm,
  • 1 Đường 12v 48a
  • (4+4pin ) Cpu, 5 Sata, 3 Ata , 2 Pci Express 6+2 Pin
  • Màu Đen
  • Active Pfc , Hiệu Suất 75% , Erp 2014 Lot 3