Nguồn 1 chiều 12V/20A S-240-12TTC

Nguồn 1 chiều 12V/20A S-240-12TTC

  • Điện áp ngõ vào: 110V/220VAC.
  • Điện áp ngõ ra: 12VDC.
  • Dòng định mức: 20A.