Dây VGA 1.5m Dây Đen

Dây VGA 1.5m Dây Đen

  • Dây màu đen cổng màu xanh
  • Cable VGA 1.5m 
  • Dây cáp tín hiệu từ PC đến màn hình vi tính, phụ kiện cho máy tính